KLUBOVÉ INFORMACE A KONTAKTY

Adresa hřiště:
Kralupy nad Vltavou - Mikovice, ulice Gen. Klapálka 470

Vedení RC Kralupy n.Vlt.
 
Vladimír Miřácký  předseda klubu
 vmiracky@rckralupy.com  603 249 588
Jiřina Hadravová
 sekretář klubu  jhadravova@rckralupy.com  736 221 160
Adam Hájek
 člen  ahajek@rckralupy.com  732 912 773732 912 773
Patrik Wagner
 člen
 pwagner@rckralupy.com
 773 121 113
Robert Votipka
 člen  rvotipka@rckralupy.com 733 590 210
 
 Trenéři
 Vladimír Miřácký U14 - U16 vmiracky@rckralupy.com    603 249 588
 Pavel Hrubý      U12     phruby@rckralupy.com   605 982 983
 Jan Špaček  U12  jspacek@rckralupy.com  730 648 205 
 Robert Votipka     U10 rvotipka@rckralupy.com 733 590 210
 Jan Buksa
 U8
 jbuksa@rckralupy.com 721 573 128
 Patrik Wagner
 U6 pwagner@rckralupy.com 773 121 113


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na účet: 231876691/0300, 
jako variabilní symbol použijte prvních 6 čísel z rodného čísla.
 
Výše příspěvků:
mládež do 15 let:   1.dítě - 1 000 Kč /pololetí
                            2.dítě - 800 Kč/pololetí
                            3.dítě - 600 Kč/pololetí
děti do 4 let: 500 Kč/pololetí
dospělí:     hráč, hráčka - 2000 Kč/pololetí
                člen - 1000 Kč/rok
                příznivec - 200 Kč/rok
 
 
 
 
Na této stránce naleznete přihlášku
do RC a budou zde
přidávány přílohy
s informacemi ke stažení, pro rodiče
dětí hrajících ragby v našem klubu, ohledně tréninků a turnajů.